Bitimünti kasutatakse ka muul otstarbel

Bitimündi plokiahel toimib kui detsentraliseeritud andmebaas, mille terviklikkust kaitseb kogu võrgu arvutusvõimsus. Üldiselt on see andmebaas mõeldud Bitimündi ülekannete hoidmiseks, et vältida topeltkulutamist, kuid on ka alternatiivseid kasutusvõimalusi.

MasterCoin opereerib Bitimündi plokiahelas kui eraldiseisev kõrgema kihi protokoll, mille põhieesmärgiks on detsentraliseeritud valuutavahetuse võimaldamine (täpsemalt siin). Kuni 31. augustini 2013 oli võimalik MasterCoine osta, saates Bitimünte spetsiaalsele “väljarände” aadressile. Pärast mainitud kuupäeva on neid osta võimalik olnud vaid kauplemise teel. Kuigi sedasorti alternatiivne krütovaluuta pakub ahvatlevaid lisamugavusi Bitimündi kõrval, on teda kritiseeritud kui riskantset ja põhimõtteliselt väära tehnilist lahendust. Bitimünt pole disainitud selliselt, et tema turjal saaksid eksisteerida kõrgemate kihtide finantsprotokollid.

Lugejat võib veel huvitada Etherum, mida küll hetkel alles arendatakse, kuid mis kavatseb saada standardseks alustalaks MasterCoini sarnastele kõrgemate kihtide protokollidele. Ka Võrdosakute (PeerShares) projekt on paljulubav, sest ta võimaldab igaühel luua Võrdmündi (PeerCoin) alusel oma osakute ruumi (täpsemalt siin). Sel moel loodud osakute süsteem lubab automaatset dividendide maksmist investoritele ja pakub turvalist detsentraliseeritud platvormi osakutega kauplemiseks.

CryptoGraffiti.info on tasuta veebiteenus, mis võimaldab kasutajatel lugeda Bitimündi plokiahelasse talletatud inimloetavaid sõnumeid. Meelevaldse teksti salvestamine plokiahelasse pole triviaalne protseduur. See eeldab, et soovitud sõnum kodeeritaks Bitimündi protokolli kohaselt valiidseks aadressiks, kuhu võib Bitimünte saata. Üks Bitimündi aadress võimaldab talletada 20 baiti informatsiooni. Manuaalselt selliste sõnumite konstrueerimine on tülikas, kuid seda võib igaüks vabalt teha, kasutades näiteks seda veebiteenust.

Kui 20-baidine sõnum konverteerida Bitimündi aadressiks ja seejärel sinna natuke Bitimünte saata, siis talletub mainitud sõnum igaveseks plokiahelasse. Need sõnumid on duplitseeritud kõigis Bitimündi sõlmedes ja nende leidmiseks on erinevaid mooduseid. Cryptograffiti.info otsib reaalajas Bitimündi ülekannetest ASCII tabeli kohaselt järjestikuseid nähtavaid tähemärke ja kui neid on piisavalt, siis esitab selle plokiahelasse talletatud inimloetava sõnumina. BitcoinStrings.com seevastu skaneerib regulaarselt Bitimündi plokiahelat Linuxis tuntud käsuga strings -n 20 ja kuvab saadud tulemusi.

Hetkel on plokiahel juba üle 20 GiB suur, sest Bitimündi toimimiseks peab iga kulutamata ülekanne säilima. Protokolli muul moel kui rahaülekanneteks kasutamist peetakse üldiselt ebameeldivaks tegevuseks, sest see risustab plokiahelat. Teisest käest võib argumenteerida, et just alternatiivsed kasutusvõimalused annavadki Bitimündile loomuomase väärtuse. Kui näiteks plokiahelasse talletada mõni tähenduslik tekst, siis on hiljem lausa juriidilisel tasandil võimalik tõestada, millal see tekst sinna talletati.

Kõige pahelisemaks on peetud asjaolu, et kui keegi talletab plokiahelasse lastepornot, siis see jääb sinna igaveseks ja on duplitseeritud kõigi Bitimündi kasutajate arvutites. Selle pärast ei maksa aga veel meelt heita, sest steganograafia on ammu tuntud tehnika, mille kohaselt võib ka süütuna näiv internetis levitatav kassipilt sisaldada lastepornot, mida on võimalik spetsiaalse tarkvaraga vaadata.

Käesoleva artikli autorid soovitavad plokiahelasse sõnumite salvestamisesse suhtuda ettevaatusega, sest need jäävad sinna igaveseks. Bitimündi arendusrühm on küll välja pakkunud mooduseid, kuidas plokiahelast eemaldada matemaatilise statistika alusel kulutamatuid ülekandeid, kuid see poleks lõplik lahendus, vaid kõigest sümptomitega võitlemine. Selge on see, et detsentraliseeritud andmebaaside järele on ilmselge vajadus ning projektid nagu Etherum võivad peatselt üldtunnustatud standardiks kujuneda.