Bitimünti kasutatakse ka muul otstarbel

Bitimündi plokiahel toimib kui detsentraliseeritud andmebaas, mille terviklikkust kaitseb kogu võrgu arvutusvõimsus. Üldiselt on see andmebaas mõeldud Bitimündi ülekannete hoidmiseks, et vältida topeltkulutamist, kuid on ka alternatiivseid kasutusvõimalusi.

MasterCoin opereerib Bitimündi plokiahelas kui eraldiseisev kõrgema kihi protokoll, mille põhieesmärgiks on detsentraliseeritud valuutavahetuse võimaldamine (täpsemalt siin). Kuni 31. augustini 2013 oli võimalik MasterCoine osta, saates Bitimünte spetsiaalsele “väljarände” aadressile. Pärast mainitud kuupäeva on neid osta võimalik olnud vaid kauplemise teel. Kuigi sedasorti alternatiivne krütovaluuta pakub ahvatlevaid lisamugavusi Bitimündi kõrval, on teda kritiseeritud kui riskantset ja põhimõtteliselt väära tehnilist lahendust. Bitimünt pole disainitud selliselt, et tema turjal saaksid eksisteerida kõrgemate kihtide finantsprotokollid.

Lugejat võib veel huvitada Etherum, mida küll hetkel alles arendatakse, kuid mis kavatseb saada standardseks alustalaks MasterCoini sarnastele kõrgemate kihtide protokollidele. Ka Võrdosakute (PeerShares) projekt on paljulubav, sest ta võimaldab igaühel luua Võrdmündi (PeerCoin) alusel oma osakute ruumi (täpsemalt siin). Sel moel loodud osakute süsteem lubab automaatset dividendide maksmist investoritele ja pakub turvalist detsentraliseeritud platvormi osakutega kauplemiseks.

CryptoGraffiti.info on tasuta veebiteenus, mis võimaldab kasutajatel lugeda Bitimündi plokiahelasse talletatud inimloetavaid sõnumeid. Meelevaldse teksti salvestamine plokiahelasse pole triviaalne protseduur. See eeldab, et soovitud sõnum kodeeritaks Bitimündi protokolli kohaselt valiidseks aadressiks, kuhu võib Bitimünte saata. Üks Bitimündi aadress võimaldab talletada 20 baiti informatsiooni. Manuaalselt selliste sõnumite konstrueerimine on tülikas, kuid seda võib igaüks vabalt teha, kasutades näiteks seda veebiteenust.

Kui 20-baidine sõnum konverteerida Bitimündi aadressiks ja seejärel sinna natuke Bitimünte saata, siis talletub mainitud sõnum igaveseks plokiahelasse. Need sõnumid on duplitseeritud kõigis Bitimündi sõlmedes ja nende leidmiseks on erinevaid mooduseid. Cryptograffiti.info otsib reaalajas Bitimündi ülekannetest ASCII tabeli kohaselt järjestikuseid nähtavaid tähemärke ja kui neid on piisavalt, siis esitab selle plokiahelasse talletatud inimloetava sõnumina. BitcoinStrings.com seevastu skaneerib regulaarselt Bitimündi plokiahelat Linuxis tuntud käsuga strings -n 20 ja kuvab saadud tulemusi.

Hetkel on plokiahel juba üle 20 GiB suur, sest Bitimündi toimimiseks peab iga kulutamata ülekanne säilima. Protokolli muul moel kui rahaülekanneteks kasutamist peetakse üldiselt ebameeldivaks tegevuseks, sest see risustab plokiahelat. Teisest käest võib argumenteerida, et just alternatiivsed kasutusvõimalused annavadki Bitimündile loomuomase väärtuse. Kui näiteks plokiahelasse talletada mõni tähenduslik tekst, siis on hiljem lausa juriidilisel tasandil võimalik tõestada, millal see tekst sinna talletati.

Kõige pahelisemaks on peetud asjaolu, et kui keegi talletab plokiahelasse lastepornot, siis see jääb sinna igaveseks ja on duplitseeritud kõigi Bitimündi kasutajate arvutites. Selle pärast ei maksa aga veel meelt heita, sest steganograafia on ammu tuntud tehnika, mille kohaselt võib ka süütuna näiv internetis levitatav kassipilt sisaldada lastepornot, mida on võimalik spetsiaalse tarkvaraga vaadata.

Käesoleva artikli autorid soovitavad plokiahelasse sõnumite salvestamisesse suhtuda ettevaatusega, sest need jäävad sinna igaveseks. Bitimündi arendusrühm on küll välja pakkunud mooduseid, kuidas plokiahelast eemaldada matemaatilise statistika alusel kulutamatuid ülekandeid, kuid see poleks lõplik lahendus, vaid kõigest sümptomitega võitlemine. Selge on see, et detsentraliseeritud andmebaaside järele on ilmselge vajadus ning projektid nagu Etherum võivad peatselt üldtunnustatud standardiks kujuneda.

Alternatiivsed krüptovaluutad

On ilmselge, et Bitcoin pole ainus krüptovaluuta. Seda enam, et Bitcoin on avatud lähtekoodiga. Seega, kui igaüks võib enda krüptovaluuta teha, siis tekib mõistagi palju küsimusi.

  1. Kas alternatiivsed krüptovaluutad ohustavad Bitcoini?
  2. Mis mõte on alternatiivsetel krüptovaluutadel?
  3. Milliseid alternatiive eksisteerib?
  4. Kas on mõtet osta ja hoida Bitcoini altenratiive?

1. Kas alternatiivsed krüptovaluutad ohustavad Bitcoini?

Võivad ohustada. Kui keegi kunagi teeb Bitcoinile alternatiivi, mis osutub mingil põhjusel Bitcoinist märkimisväärselt paremaks, siis on mõistetav, et inimesed hakkavad seda eelistama. Krüptovaluutad on seni konkureerinud vaba turu põhimõttel ning siiani pole ükski alternatiiv Bitcoini otseselt ohustama hakanud.

2. Mis mõte on alternatiivsetel krüptovaluutadel?

Enamus alternatiivsetest krüptovaluutadest on Bitcoini kloonid. Nad ei paku tehnoloogiliselt midagi uut, seega suurt mõtet neil ei olegi. Siiski võib arvata, et alternatiivide autoritel oli lihtsalt huvitav sel moel Bitcoini protokolli tundma õppida ning mõnel ehk ka kavalad kavatsused varajase investorina raha teenida. Alternatiivide olemasolu on hea, sest see näitab, et Bitcoin on tõeliselt avatud lähtekoodiga ning kui ametlikkude allikatega peaks midagi juhtuma, siis krüptovaluuta kui protokoll on nüüdseks paljude alternatiivsete valuutade näol kaitstud ja duplitseeritud.

3. Milliseid alternatiive eksisteerib?

Ajalooliselt võib olulisemateks nimetada Namecoini ja Litecoini. Tehnoloogiliselt midagi uut pakuvad Peercoin ja Primecoin. Lisaks neile neljale on tehtud palju mainitute kloone. Hea lehekülg populaarsemate alternatiividega tutvumiseks on http://coinmarketcap.com/.

Litecoin erineb Bitcoinist selle poolest, et neid saab eksisteerida neli korda rohkem kui Bitcoine. Lisaks sellele on Litecoinide kaevandamisalgoritm CPU-sõbralikum (Scrypt). Kuna Litecoin kasutab kaevandamiseks teistsugust algoritmi, siis ei saa Bitcoini jaoks toodetud ASIC arvutitega Litecoine kaevandada.

Namecoin on Bitcoini eeskujul loodud detsentraliseeritud domeeninime süsteem. Kasutaja saab nimemüntide eest kuulutada enda omaks mingi sõne ja siduda sellega endamääratud andmeid. Domeeninimede kontekstis võiks siis nimemüntide eest osta omale sõne localhost ja määrata sellele andmeteks “IPv4” = “127.0.0.1”. Sel juhul saavad kõik Namecoini blokiahelast leida sõne localhost ja sellega seotud väärtuse “127.0.0.1“. Vaid nime omanik saaks muuta nimega seotud andmeid.

Peercoini omapära seisneb selles, et see on esimene energiasäästlikuks disainitud krüptovaluuta. See tähendab, et aja jooksul muutub klassikaline kaevandamine ebatulusaks ning teda hakkab asendama osakupõhine (Proof of Stake) kaevandamine. Kasutajad saavad võrdmünte juurde puhtalt nende omamise eest. Näiteks, 1000 võrdmündi omamise ja mittekasutamise eest maksab võrk nende omanikule aastas 10 tükki juurde.

Primecoin on esimene krüptovaluuta, mille kaevandamine võib teaduse arengule kaasa aidata.  Algarvu müntide kaevandamine seisneb omapäraste algarvuahelate leidmises, mistõttu initsiatiiv leida tõhusamaid meetodeid nende ahelate leidmiseks võib algarvude valdkonnas teaduse arengut kiirendada. Lisaks sellele jõustuvad algarvu müntide ülekanded 10 korda kiiremini kui bitimündi ülekanded.

4. Kas on mõtet osta ja hoida Bitcoini altenratiive?

Investorile peaks vana tuntud tõde olema “ära pane kõiki mune ühte korvi”. See tähendab, et mõistlik oleks valida välja käputäis konkureerivaid krüptovaluutasid ning omada igaühest mingit kogust münte.

Käesoleva teksti autor saab omast kogemusest öelda, et see pole sugugi halb mõte, sest ajalooliselt on alternatiivsete krüptovaluutade hind olnud alati korrelatsioonis bitimündi hinnaga, mistõttu investeeringu väärtus kasvab nii või naa ja on ühtlasi rohkem kaitstud juhuks, kui bitimündi endaga peaks midagi halba juhtuma.

Alternatiivsetel krüptovaluutadel tasub silma peal hoida, sest iga hetk võib keegi välja tulla olemasolevatest geniaalsema rahaga ning on teada, et iga edukas krüptovaluuta on alguses tugevalt alahinnatud olnud.

Top